sliderfoto

De Ondernemersclub Marslanden Zwolle

Adres:
Postcode:
Plaatst:
Zwolle
Aantal leden:
250
Kosten lidmaatshap:
140


Omschrijving

De OCM wil de belangen behartigen van de (ca. 250) leden, die in de regel op het bedrijventerrein de Marslanden zijn gevestigd. Meestal zijn dit collectieve belangen.

De Ondernemersclub Marslanden wil namens de leden (en eigenlijk ook alle andere bedrijven op de Marslanden) gesprekspartner zijn van de gemeente Zwolle. De Ondernemersclub Marslanden is nauw betrokken bij veiligheid, vindbaarheid, bereikbaarheid en parkeren op de Marslanden. Daartoe zijn enige werkgroepen geformeerd.

De Ondernemersclub Marslanden zorgt voor initiatieven, die de uitstraling en de duurzaamheid van dit bedrijventerrein, ook op langere termijn, verbeteren en in stand houden. De Ondernemersclub  organiseert voor zijn leden ‘business to business’  activiteiten, waar kennismaking met elkaar en netwerken mogelijk is.

De Marslanden kent geheel verschillende gebiedjes, waardoor er naast de algemene belangen ook sprake is van specifieke belangenbehartiging per deelgebied. Daartoe zijn aparte overleggen gecreëerd.

De Ondernemersclub Marslanden onderhoudt contacten met andere ondernemersverenigingen en organisaties, die dezelfde doelen nastreven. Waar mogelijk kunnen we gezamenlijk optrekken.

De OCM is opgericht op 18 oktober 1973.
De statuten zijn gewijzigd vastgesteld op 21 december 1981.